ટૂંકી વાર્તા – દિવ્યેશ ત્રિવેદી

 1. ઝંઝાવાત
 2. પારિજાત
 3. થીજેલી પળ
 4. એક પ્રશ્ન
 5. પરિણતિ
 6. જિજીવિષા
 7. સંબંધ
 8. ફૉટા પાછળ માળો
 9. પદચિહ્ન
 10. શૉર્ટ – કટ
 11. પહેલું વિઘ્ન
 12. ત્યારે અને આજે
 13. પ્રતિક્રિયા
 14. જંગલનાં ફૂલ
 15. એક અટવાતી રાત
 16. ઉંબરો ઓળંગી ગઈ
 17. તણખા
 18. મમ્મી
 19. રંગો
 20. શોધ
 21. ઘટમાળની બહાર
 22. પારકું સપનું
 23. શાશ્વતની સફર
 24. વિપરીત કાટલાં
 25. વીતેલી ક્ષણોનું પુનરાગમન
 26. પ્રેમ અને પુરાવા
 27. છેલ્લી મુલાકાત
 28. વિકૃત વાસના
 29. અકસ્માત
 30. કરમાતો ગુલમહોર
 31. અને ભર્તુહરિ ચાલી નીકળ્યો!
 32. પથ્થરનું રૂદન
 33. કબૂતરનો માળો
 34. એનું જ નામ જિંદગી
 35. આકાશની હત્યા
 36. કોણ સમજદાર?
 37. આંધળી નિંદા
 38. કિશોરીની વ્યથા
 39. શંકાનું ભૂત
 40. પાપ કે પુણ્ય
 41. બેશરમ બેવફાઈ
 42. સાધન શુદ્ધિ
 43. ભીતર બહારનું ઘમસાણ