નંદનવન

આમુખ – કેવળ અભિવ્યક્તિ, બીજું કંઈ નહિ! – દિવ્યેશ ત્રિવેદી

પ્રસ્તાવના – સમજૂતીઓની ઐસી તૈસી – હસમુખ બારાડી

અનુક્રમણિકા

૧. તારું તને જ અર્પણ…!

૨. આજ રોકાય નહીં વરસાદ!

૩. મનગમતું શું છે?

૪. ભાષાને વળગે છે ભૂર!

૫. આરામનો પણ થાક લાગે છે!

૬. હિસાબ કર્યો ચૂકતે!

૭. ક્યા આત્માની ઉન્નતિ?

૮. વિકૃતિ, પ્રકૃતિ, સંસ્કૃતિ!

૯. કંઠી બાંધી કે વાત વંઠી?

૧૦. હાર જીતમાં અપવાદ કેવા?

૧૧. એકાકીપણાના અહેસાસની ક્ષણ

૧૨. ચહેરે ચહેરે મહોરાં!

૧૩. આપણે સૌ બત્તી પકડુઓની જમાત છીએ!

૧૪. બ્રહ્મ જો સત્ય તો જગત મિથ્યા કઈ રીતે?

૧૫. સદ્‍ભાવને વળી સાલ મુબારકના વાઘા શા?

૧૬. માલિકીનો ભાવ નથી…

૧૭. ફંદો ફાવતી ટોપીઓનો!

૧૮. અનાસક્તિની વાત સદંતર ખોટી!

૧૯. વાતે વાતે લાગણી શાની દુભાય છે?

૨૦. રાજીવ જોયે ‘લ્યા રાજા પાજી!

૨૧. ‘અર્ધસત્ય’નું આખું સત્ય આ!

૨૨. સાંકળાના જાળાં

૨૩. પતંગ પરંપરાની બેડીઓનું પ્રતીક

૨૪. સમય સામેની દોડ આપણું જીવન!

૨૫. ઇતિ નિષેધ પુરાણમ્!

૨૬. ઓળખાણની કટોકટી

૨૭. વાત ફરી મળવાની!

૨૮. કાલક્ષેપના કબૂતર આપણે!

૨૯. ‘સોરી’ની સાપસીડી!

૩૦. આંખ આપણી કાચની!

૩૧. રાજ અધિકારવાદનું!

૧. ગંભીરતાઃ કુદરત પ્રત્યેનો અપરાધ

%d bloggers like this: