સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ – દિવ્યેશ ત્રિવેદી

‘સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ’ – ખુદને સંભાળવાના કિમિયા

નોળવેલની ગરજ સારતું પુસ્તક – શ્રી પરેશ પંડ્યા

નસીબના નિર્માણમાં ઈંટ અને પથ્થર – દિવ્યેશ ત્રિવેદી

 1. સિકંદર એટલે વિજયનું પ્રતીક!
 2. હસતું મન તો હસતું તન!
 3. શરૂ કરે એ જ પૂરું કરે!
 4. ડર ગયા સો મર ગયા!
 5. કામ એ જ પૂજા!
 6. ધ્યેય વિના સિદ્ધિ કેવી?
 7. પહેલ કરે એના પાસાં પોબારા!
 8. હકારને હલેસે હૈસો!
 9. રસના રસાયણમાં નવ રસ!
 10. ગુસ્સાનાં વિનાશકારી ઘોડાપૂર!
 11. પ્રસંશાનું મૂલ્યવાન ટૉનિક!
 12. સમો ભણે તે પંડિત!
 13. સમયના આયોજનથી સંતોષનું સુખ!
 14. મન માગે છે વિચારોનું ઊંજણ!
 15. સાંભળે એ જ સમજે!
 16. સામાજિકતાને સફળતાની કેદ!
 17. સંબંધોની ટ્રાફિક – સેન્સ!
 18. સંબંધોની તંદુરસ્તીનો ઉપચાર!
 19. મોકળાશઃ સફળતાની OBCD!
 20. રમૂજઃ લગાડવા જેવો ચેપ!
 21. સતેજ સ્મૃતિની મહામૂલી મૂડી!
 22. વિસ્મૃતિ એક સાહજિક બાબત છે!
 23. સ્મૃતિની સિસ્ટમ!
 24. શીખતો નર સદા સુખી!
 25. અહંની સમજ – ગેરસમજ!
 26. મનની શક્તિના અતલ ઊંડાણ!
 27. તાણ – વીંધી નાંખતું બાણ!
 28. તાણ એટલે લાગણીનો ચકરાવો!
 29. ગાત્રો શિથિલ તો કર્મ શિથિલ!
 30. વસ્ત્રોની પસંદગી અને પસંદગીના વસ્ત્રો!
 31. સફળતા વહેંચવાથી વધે!
 32. સપનાંની સૃષ્ટિ; જાગતી અને ઊંઘતી!
 33. મરણિયો બને એ જ જીવી જાણે!
 34. નિર્ણયશક્તિ જ મહાશક્તિ!

%d bloggers like this: