૭. સમયની મોસમ

મૃત્યુના સમાચાર ન આપો મને,

રોજે રોજ ટૂકડે ટૂકડે મરું જ છું

પાનખર પછી ભલે હોય વસંત,

સમયની મોસમમાં રોજ ખરું જ છું.

કિનારાને નથી હોતો કોઇ કિનારો,

કિનારેથી સામે છેડે રોજ તરું જ છું.

પળ પછીની પળે શું, તેથી શું

સિક્કા ગણવાનું કામ રોજ કરું જ છું.

ના બતાવો મારો પડછાયો મને

તેનાથી તો હવે રોજ ડરું જ છું

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

2 comments

    1. પ્રિય શ્રુતિ,
      તારા સતત મળતાં રહેતાં પ્રતિભાવો શક્તિનો સંચાર કરે છે. ખૂબી પણ જો, મલય રસેન્દુભાઇને જવાબ લખી રહ્યો છે અને હું તને! આપણે આવું અનુસંધાન ચાલવું જ જોઇએ.

      Like

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s