૯. સમજના મિનારા

ઘણાં ય પહાડો ચડીને ગયા’તા,

સરળ આ પ્રવાહોમાં પડતા જઇએ.

સરળતા ભરી જિંદગીથી કંટાળ્યા,

હવે તો નયનથી જ લડતા જઇએ.

સબડતાં નિરાશા તણી આ ગુફામાં,

મિનારા સમજના ચડતા જઇએ.

હસી તો અમે ખૂબ લીધું વિરહમાં,

મિલનમાં મળ્યાં છો તો રડતાં જઇએ.

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s