૧૭ પ્રણયનું હળ

મળે બે પળ,

ચઢાવું વળ!

સદા કિસ્મત,

કરે છે છળ!

જગતની ખેતી,

પ્રણયનું હળ!

હતી આશા,

ઉગાડું ફળ!

જતો  ડૂબી,

ઉછળતું જળ!

જરા દેજો,

નજરનું બળ!

પછી તરજો,

વળે જો કળ!

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

2 comments

 1. Dear Tetiana Aleksina
  Hello,
  It is not easy to catch you, as you are very ahead of conventional thinking.
  But you have created an unconditional platforms to perform.
  Thank you for liking the poems posted on ‘Anusandhan’.

  Like

 2. ” Pranay nu Hal” what I understand that poet is still awaiting for Loved one though Luck has not favoured till date. But if it happens would be a beautiful phenomenon to be merging in each other. In a very short poem the essence of Love is hidden. Great.

  Like

Leave a Reply to Smita Trivedi Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: