૨૫ દરિયો સૂકવવો છે

એક વાદળ આકાશને ધીમેથી કહે કાનમાં,

મારે  આખેઆખો  દરિયો  સૂકવવો  છે.

લટમાં ફસાયેલા પવનને વાગી એક છાલક,

પાલવમાં સમાયેલા આભને ચગવવો છે.

ટશર ફુટતાં કાંટાને લાગી ગઇ ઠેસ,

સૂકાયેલાં ફૂલોનો ભાર હવે ચૂકવવો છે.

કોરા કાગળમાં પહોંચીતી એક નવલકથા,

આંસુઓમાં મૌન નિશ્વાસો ઘૂઘવવા છે.

શીખરની નજર ફરી, જોયું સાવ તળિયે,

ખીણને પૂરવા પર્વત આખો ઝૂકવવો છે.

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s