૫. આમ શાને?

(મંદાક્રાન્તા છંદ)

જ્યારે જ્યારે ટમટમ થતી જ્યોતને મેં નિહાળી,

ને તેમાં યે ઉપર વળતી મેશને મેં નિહાળી.

ત્યારે ત્યારે હ્રદય પૂછતું, ‘આમ શાને બને છે?’

ધોળી ધોળી દિવટ ઉપરે તેલ પીળું બળે છે,

ને જ્યોતિ શી અગન બનીને રક્ત રંગે જલે છે!

તો કાળી કાં ઉપર વળતી મેશને તે ધરે છે?

આવી રીતે કુતૂહલ થકી એક દિ’ હું મુંઝાતો,

હૈયા મહીં રટણ રટતો – આમ શાને બને છે

ને તે ટાણે શરમ તજીને ઓડકારો જ ખાટાં,

આવી લાગ્યા ઉદર મહીંથી દહીં અને દહીંવડાના,

ને મેં પૂછ્યું ટમટમ થતી જ્યોતને –‘તું કહી દે’,

તેં શું ખાધું ઝટપટ હવે કે પછી હું કહી દૌં,

કાળું કાળું જરૂર ઉદરે ઠાલવ્યું તેં હશે ને

“હા! અંધારું હડપ કરી ગૈ, તેહનો એ પ્રતાપ.”

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s