૫૧. ઓથારની છાયા

અર્થને ઓથારની છાયા મળે,

વ્હેમ થઇને શબ્દ હડકાયા મળે!

એકલા ધૃતરાષ્ટ્રને આંખો મળે,

તો કદી ઇતિહાસને પાયા મળે!

બે ઘડીના પાપનો આનંદ છે,

સો જનમ છો ના પછી કાયા મળે!

રેતમાં કડવાશનાં ખેતર ઉગે,

ચિત્તમાં રણના પડછાયા મળે!

અજંપો વૃક્ષ થઇને પાંગર્યો,

શું કરે જ્યાં દર્દની માયા મળે!

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s