૫૪. વરસાદનું સપનું

આકાશ જેવું છે તેવું મળે તો બસ,

વરસાદનું એમાં સપનું ભળે તો બસ!

ચારે દિશાઓમાં  કલરવ ભલે હોય,

ચિત્કાર જેવી ક્ષણ હર ક્ષણ ટળે તો બસ!

અકળાય જ્યારે મૌન વાચાળતા વચ્ચે,

નિશ્વાસના અર્થો શબ્દો કળે તો બસ!

અંધાર પટ કેવો અંધારિયા ખંડમાં,

અજવાસનો આભાસ પણ ઝળહળે તો બસ!

મારો પડછાયો મારા મહીં થીજે,

પળવાર માટે પણ સળવળે તો બસ!

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

2 comments

  1. સંજયભાઈ, તમારું અનુસંધાન સાથેનું અનુસંધાન વધુને વધુ મજબૂત બનતું જાય છે. ધન્યવાદ!

    Liked by 1 person

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: