૫૮. વહેમના સાગર

સ્પર્શ તારા હાથનો ચારે દિશાઓ ઝળહળી,

આંખમાં વાદળ હતાં તરસી ક્ષિતિજો ખળભળી!

ક્યાં પ્રલય ઉચ્છવાસનો ને શ્વાસના વંટોળિયા,

જળ મહીં તાંડવ થયું ને ચાંદની ભડકે બળી!

હાંફતા પાતાળમાં વરસાદ મીઠા ઝેરનો,

પછી વીજળી જળમાં ભળીને ઓગળી!

શબ્દમાં પોઢી ગયા પ્રેતો બધાં આભાસમાં,

વ્હેમના સાગર બળે શ્રધ્ધા સુંવાળી સળવળી!

જીભ સળવળતી નથી ને સ્વાદ સમજાતો નથી,

આંખમાં ખૂંચ્યા કરે એના સ્મરણની આંગળી!

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: