૧. ધુમાડાની બુલેટ

1. Bullets of Smoke

Photo by Chris LeBoutillier on Pexels.com શહેરોને દૂષિત કરતાં મિલોના ધૂમાડા

જમીનનો ટુકડો ખાલી જોયો નથી કે ત્યાં ભૂંગળાં ઊભાં કરી દેવાની હોડ લાગી નથી.

ઉદ્યોગોના વિસ્તરણ સામે આંધળો વિરોધ કરવાનો પણ અર્થ નથી. આર્થિક સમૃદ્ધિ માટે  ઉદ્યોગો એટલા જ જરૂરી છે.

પરંતુ જમીનની જરૂરિયાત, હરિયાળીની માવજત કે એવી બીજી બાબતોને ધ્યાનમાં લીધા વિના જ માનવ સમાજની વચ્ચે ભૂંગળાંની હારમાળા ખડકી દેતી વખતે એમાંથી નીકળતા જાનલેવા ધુમાડાનો આપણને કદી વિચાર જ આવતો નથી.

કહેવાતાં સર્ટીફિકેટો અને પ્રમાણપત્રો ગુજરીમાં વેચાય છે. ખરીદનારના ખિસ્સામાં જોર હોવું જોઇએ. પછી એ ધુમાડાને કાયદેસરતાનું રૂપાળું લેબલ લાગી જાય છે.

પિસ્તોલમાંથી છૂટતી બુલેટ તો એક જ ભડાકે મોક્ષ અપાવી દે છે, પરંતુ ધુમાડાની બુલેટ તો કંઇક જીવોને   ‘ચુન ચુન કે બદલા’ લેતી હોય તેમ ધીમા મોતે મારે છે!

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: