૫. તાજ પણ નહિ બચે?

5. Would Taj be even saved?

પ્રદૂષણની તાજમહેલ પર થયેલી વિપરીત અસર!

સાહિર લુધ્યાનવીએ તાજમહાલને વખોડયો હોય કે શકીલ બદાયૂનીએ એને વખાણ્યો હોય, પરંતુ તાજની સુંદરતા નિરપેક્ષ રીતે મોહક રહી છે. ખુદ જમુનાનો કિનારો પણ તાજની હાજરીથી શોભી ઊઠે છે.

પર્યાવરણ પ્રેમીઓ બૂમો પાડતા જ રહ્યા અને તાજથી ફક્ત ૨૦ ક્લિોમીટરના અંતરે મથુરા રીફાઇનરીનાં ભૂંગળાં એના માથે એક એક કરીને ગોઠવાતાં રહ્યાં છે.

મથુરા રીફાઇનરીનો રાસાયણિક ધુમાડો હવે તાજ માટે જીવલેણ ખતરો બની રહ્યો છે. એની દૂધમલ  સફેદીને વળી રહેલી ઝાંખ સમગ્ર પર્યાવરણ પરની એની અસરોની ગવાહી આપી જાય છે.

આમને આમ ચાલ્યું તો તાજ એક દિવસ સફેદીનું ખંડેર બનીને રહી જશે!

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: