૭. શોધી તો કાઢ્યું, પણ પછી શું?

7. We found it, but what is after?

પર્યાવરણના સંતુલન માટે ૩૩ ટકા વનની જરૂર છે.

પંચ, કમિટિ, શોધ, સંશોધન અને કમિશન એ આપણી ટેવ છે, કુટેવ છે, આવડત છે કે નબળાઇ છે એ નક્કી કરવા માટે કદાચ બીજું એક પંચ નીમી દઇએ તોય જવાબ ભાગ્યે જ મળે.

આવા જ કેટલાક અભ્યાસોનું તારણ છે કે આપણા દેશના કુલ ૨૩ ટકા  વિસ્તારમાં વન સંપત્તિ છે. પરંતુ ઉપગ્રહોની ઇલેકટ્રોનિક આંખો આ તારણ સાથે સંમત નથી. ઉપગ્રહો કહે છે કે આપણા દેશના ૧૦ થી ૧૨ ટકા વિસ્તારમાં જ જંગલો રહ્યાં છે. એમાંથી મોટા ભાગના વિસ્તારમાં તો વૃક્ષો માત્ર કહેવા પૂરતાં જ ઊભાં છે.

અંદાજો કહે છે કે દર વર્ષે દસ લાખ હેક્ટરથી વધુ જમીનમાંનાં વૃક્ષોની ક્ત્લેઆમ થાય છે. આશ્ચર્ય સાથે આઘાતની વાત એ છે કે આમાંથી દોઢ લાખ હેકટર જેટલાં વન તો દર વર્ષે વિકાસ યોજનાઓના યજ્ઞમાં જ હોમાઇ જાય છે.

પર્યાવરણના સંતુલન માટે આપણે ઓછામાં ઓછા ૩૩ ટકા વનની જરૂર છે. આ તો સંશોધનોનાં તારણો થયાં, પરંતુ એનો મતલબ શું?

મતલબ એક જ. વ્યક્તિ દીઠ ઓછામાં ઓછું એક વૃક્ષ!

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: