૧૧. આપણા ઈરાદા સુંદર નથી!

11. Our intentions are not good!

વનરાજીની આવી સુંદરતા કોને ન આકર્ષે?

વન અને વનરાજીનું એક લક્ષણ એની સુંદરતા છે. પરંતુ એમની તરફ ખેંચાતી આપણી નજરો સુંદર નથી, આપણા ઇરાદા જ દૂષિત છે.

જંગલોના રક્ષણ માટે સરકાર એક આખું તંત્ર નિભાવે છે, પરંતુ એ રક્ષકોના હાથે જ જંગલોનું ભક્ષણ થતું રહે છે.

જંગલમાં વસતાં પ્રાણીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થવા પાછળ પણ જંગલોના વિનાશની પ્રવૃત્તિનો જ મોટામાં મોટો ફાળો છે. શિકારીઓનો દૂષિત આનંદ અને ખણખણિયા કમાઈ લેવાની પાશવી ભૂખ જંગલોના મોતનું કારણ બને છે!

આ વિનાશે પ્રાણીઓનાં ઘર-બાર લૂંટી લીધાં છે. ચિત્તા જેવાં કંઈક પ્રાણીઓનું નિકંદન નીકળી ગયું છે અને બીજાં અનેક પ્રાણીઓ નિકંદનના આરે આવીને ઊભાં છે.

ચિત્તાને તો હવે ફૉટોગ્રાફમાં જ જોવા રહ્યા!

સુંદરવન જેવાં કેટલાંક જંગલોમાં થોડા વાઘ રહ્યા છે. પરંતુ જો આમ જ ચાલતું રહ્યું તો ચિત્તાની જેમ વાઘ પણ થોડા સમય પછી માત્ર પ્રાણી સંગ્રહાલયોમાં અને એ પછી કેવળ ચિત્રોમાં જ જોવા મળશે!

સુંદરવનની શાન!

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: