૯. ધાર્યું હોય તો અચૂક થાય!

9. When decided, it happens!

જંગલોનો વિનાશ અટકાવવાની અને નવાં જંગલો ઊભાં કરવાની સૂફિયાણી વાતો આપણા કાને અથડાતી જ રહે છે, પણ આંખને કોઇ જ તફાવત દેખાતો નથી.

તામિલનાડુ સરકારે ખાનગી કંપનીઓ અને સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓના સહકારથી નીલગીરી અને કોડાઈ કેનાલ વિસ્તારની ૩૫,000 હેક્ટર જેટલી સપાટ મેદાન જેવી જમીનને છેલ્લાં ૨૫ વર્ષના સઘન પ્રયાસોથી હરિયાળા જંગલોમાં ફેરવી નાખી છે.

નિલગીરીના વૃક્ષોથી મહેંકતું કોડાઇકેનાલ

મુંબઈ મહાનગરપાલિકાએ ઔદ્યોગિક ગૃહોના સહકારથી શહેર વચાળે હરિયાળી લાવવાની સફળ ઝુંબેશ આદરી છે.

ભાવનગર શહેરના મુખ્ય માર્ગોની વચ્ચે ઝાડવાં રોપીને વેપારી ગૃહોના સહકારથી એમનું જતન થઇ રહ્યું છે. આશા જગાવે એવા દીવડા જેવી આ ઘટનાઓ છે. ભલે આ કંઈ બહુ મોટું કામ નથી થયું, છતાં જે થયું છે તે ઓછું નથી.

પ્રશ્ન ધારવાનો છે. ધાર્યું હોય તો અચૂક થાય!

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: