ર૪. આવતીકાલની ચિંતા આજે!

24. Tomorrow’s Worries are Today!

https://www.flashparking.com/blog/the-impact-of-urbanization/
કહેવાતા આ વિકાસમાં માણસ શાંતિથી શ્વાસ પણ લઈ શકતો નથી

વિવેકની રેખા ચૂકી ગયા છીએ આપણે.

તોતિંગ મકાનો, બહુમાળી ઈમારતો, રાક્ષસી ઉદ્યોગો, અજગરી સડકો અને ફેફસાં તથા કાનની એરણ પર આક્રમણ કરતાં વાહનોનાં જંગલમાં પ્રકૃતિ તો જાણે ખોવાઈ જ ગઈ છે!

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના વિકાસની સાથે આ બધું જ જરૂરી છે. પરંતુ એકને અપનાવવા જતાં બીજું સદંતર ખોઈ બેસવાથી દાખલો સાવ ખોટો નથી પડતો?

આધુનિકતાના જંગલમાંથી પ્રકૃતિનો ટીલો ઉખાડી ફેંકવામાં કોઈ ડહાપણ નથી. આમ જ ચાલ્યું તો એક દિવસ આ દુનિયા પ્રકૃતિને જ ખોઈ બેસશે!

શાળાના પ્રારંભિક શિક્ષણમાં આપણે ‘પર્યાવરણ’નો એક વિષય તો દાખલ કર્યો, પરંતુ એમાં આપણે ખરેખર શું  શીખવીએ છીએ એનો વિચાર કર્યો છે ખરો? આવતીકાલની ચિંતા આજથી જ જાગે એવો ધક્કો ન આપે એવા શિક્ષણને શું મધ મૂકીને ચાટીશું?

Credit: https://stock.adobe.com
એકે એક પળ કિંમતી છે. વિચારીશું નહીં તો ખૂબ મોડું થઈ જશે.

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: