૧૬. વનવાસીઓનો પણ વિચાર તો કરવો જ પડશે!

16. Even the forest dwellers must be considered!

ભારતની આ પ્રજાના કલ્યાણ માટે શું કરી શકાય?

જંગલોમાં અને જંગલોની આસપાસ ઘણી પ્રજા વસે છે. એમની તમામ પ્રાથમિક જરૂરિયાતો જંગલો જ પૂરી પાડે છે. બળતણ અને ઢોરઢાંખરના ખોરાકનું દબાણ જંગલો પર આવે છે.

જંગલોને બચાવવા હોય તો વનવાસીઓની જરૂરિયાતોનો પણ વિચાર કર્યા વિના ચાલે નહિ. આ માટે આપણે સામાજિક વનીકરણનો કાર્યક્રમ તો ઉપાડયો, પરંતુ એ પાર કેટલો પાડ્યો?

સામાજિક વનીકરણના નામે ભ્રષ્ટાચાર ચાલે છે અને ઉંદરડા રૂપિયા તાણી જાય છે. આવા કામમાં વનવાસી પ્રજાને સક્રિય બનાવીને જોતરીશું નહિ ત્યાં સુધી કશો અર્થ સરવાનો નથી.

Credit: https://stock.adobe.com
પ્રકૃતિની આ સુંદરતાને જાળવવા કટિબધ્ધ થવું જ પડશે.

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: