૧૯. અભયારણ્યો કેટલાં?

19. How many Sanctuaries?


https://www.ditismiddenzeeland.nl માનવી અને પ્રાણીઓના સહ-અસ્તિત્વને પુનઃ પ્રસ્થાપિત કરીએ.

કુદરતે તો માનવી અને પ્રાણીઓનું સહ-અસ્તિત્વ જ ઝંખ્યું છે. પરંતુ અવિચારી માનવ પોતાના વિકૃત શોખ, પાશવી આનંદ અને મેલી ભૂખને પોષવા માટે થઈને નિર્દોષ પ્રાણીઓની બેફામ કતલ કરતો આવ્યો છે. પરિણામે  દુનિયાના નકશા પરથી આજે કંઇક પ્રાણીઓનું અસ્તિત્વ જ ભૂંસાવા બેઠું છે!

થોડોક સધિયારો એ વાતે મળે છે કે હવે રહી રહીને લોકો જાગ્યા, સરકારોએ આળસ મરડી છે, એને પરિણામે કેટલાંક અભયારણ્યો ઊભાં થાય છે. અભયારણ્યોની બાબતમાં આજકાલ આપણે ક્યાં ઊભા છીએ?

https://timesofindia.indiatimes.com
Periyar National Park, Kerala

ભારતમાં અત્યારે કુલ ૧૦૪ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનો અને નાનાં મોટાં ૫૬૬ અભયારણ્યો છે, જે અનુક્રમે ૪૩,૧૧૬ અને ૧૨૨,૪૨૦ ચોરસ ક્લિોમીટરના વિસ્તારને આવરી લે છે. આટલી જમીન કુલ ભૌગોલિક વિસ્તારનો અનુક્રમે માત્ર ૧.૩૩ અને ૩.૭૨ ટકા ભાગ થાય છે.

(Source – https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks_of_India વાચન તા. ૨૭/૦૫/૨૦૨૧)

આ પરિસ્થિતિથી આપણે સંતુષ્ટ છીએ ખરા?

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: