૨૦. ખટકે તો જ એ અટકે!

20. Only if it hurts then he stops!

જીવો જીવસ્ય ભોજનમ્એ ભલે કુદરતનો ક્રમ હોય,પરંતુ જે જીવન બક્ષતું હોય, જીવનની રક્ષા કરતું હોય અને જીવનનું જતન કરતું હોય અને એવાં કુદરતી તત્ત્વોમાં પણ ઝેર ઘોળવાની વૃત્તિને તો કુદરતનો ક્રમ કઈ રીતે કહી રોકાય?

પાણી કુદરતની અણમોલ ભેટ છે. પાણી વિના કેવી હાલત થાય છે એ તો કોઈ રણમાં ભૂલા પડેલા કમભાગીને પૂછે તો ખબર પડે!

પૃથ્વીના ત્રણ ભાગ પર પાણી છે. છતાં આટલા મબલખ ખજાનાને આપણે જાળવી શકતા નથી. દરિયા જેવા દરિયાને પણ આપણે પ્રદૂષણના પાપમાંથી છોડ્યો નથી. દર વર્ષે ૨૫ કરોડ મેટ્રિક ટન જેટલા વિવિધ પદાર્થો દરિયામાં ભળે છે. એમાં ઘાતક અને ઝેરી રસાયણોનો તો કોઈ પાર નથી.

water pollution in river because industrial not treatment wastewater before drain. https://www.istockphoto.com/photos/water-pollution

ડી.ડી.ટી.., ગેમેકસીન અને  આલ્હીન જેવાં રસાયણો માછલીના પેટમાં થઇને માણસના પેટમાં પહોંચે છે. માતાનું દૂધ પણ ડી.ડી.ટી. ના દૂષણથી બાકાત રહ્યું નથી .

સમુદ્રની જીવસૃષ્ટિ સાથેના આ મારક ખેલ જ્યાં સુધી આપણી સંવેદનાને ખટકશે નહિ, ત્યાં સુધી એ અટકશે પણ નહિ!

source: https://in.pinterest.comઆપણે દરિયાઈ જીવોને પણ શાંતિથી જીવવા દેતા નથી.

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: