૨૬. ટચૂકડા પ્રાણીનો વિકરાળ પંજો!

26.  The fierce Claw of a Small Animal!

કદમાં તો એ પ્રાણી સાવ નાનું છે, ચપટીમાં મસળી નાખી શકાય એવું ને તોય એણે આપણને પરેશાન કરી મૂક્યા છે.

એ મચ્છર છે. આપણી કુટેવો, શિક્ષણનો અભાવ, સ્વચ્છતા તરફની ઉપેક્ષા, પર્યાવરણ પ્રત્યેની ઘોર બેદરકારી અને સામાજિક બેજવાબદારીમાંથી આ પ્રાણી દરરોજ હજારો અને લાખોની સંખ્યામાં જન્મ લીધે રાખે છે.

Credit: https://stock.adobe.com
કહેવાતો આ મચ્છર કેટકેટલા રોગોનો જનક છે!

મેલેરિયા અને હાથીપગા જેવા રોગોનું કારણ બનેલા મચ્છર જેવા તુચ્છ જંતુનેય આપણે નાથી શક્યા નથી. મિસાઈલો હવામાં ફંગોળીએ છીએ, પણ મેલેરિયાને દેશવટો આપી શકતા નથી.

Credit: https://stock.adobe.com
સ્વચ્છતા પ્રતિ થોડા સભાન બનીએ તો મચ્છરના ઉદ્ભવને નિયંત્રણમાં લાવી શકીએ.

આપણે જ એને ફૂલવાફાલવાની અનુકૂળતા કરી આપતા હોઈએ તો પછી દોષ કોને દેવાનો?

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: