૨૭. કાયદાથી કેટલો ફાયદો?

27. How much does the law benefit?

Source: https://www.environmentalscience.org/environmental-law
કાયદા તો ઘડાય છે, પણ અમલ કેટલો થાય છે?

જંગલોના રક્ષણ માટે આપણે કાયદા કર્યા છે, પરંતુ એનો અમલ જ અધકચરો હોય ત્યાં કાયદાનો ફાયદો શું?

અને તોય હજુ કાયદા કરવાની ઘણી જગ્યા બાકી છે. જંગલો વિસ્તારવા માટે આપણે ઘણી જમીન ફાજલ પાડીને આપી શકીએ. એ જમીન પર જંગલ વિસ્તારવાની બાંધી મુદતની જવાબદારી જેને સોંપાય એ નિયત સમયે જંગલ આપી શકે નહિ તો એને સજાપાત્ર બનાવી શકાય.

કાયદો ઘડ્યો હોય તો આજે નહિ તો કાલે, કોઇક નિષ્ઠાવાન એનો અમલ કરાવી શકશે!

Source: https://www.mapsofindia.com પ્રકૃતિના સંરક્ષણ સાથે સહવાસ કરવાનું શીખવું જોઈશે.

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: