૨૮. એક છરીના બે ઉપયોગ!

28. Two uses of one knife!

Source: http://arthsabhar.com
જો પ્રકૃતિ વેરાન થઈ જશે તો માનવજાત બચી નહીં શકે!

છરી વડે શાક સમારીને પેટ ભરી શકાય તો એ જ છરી નિર્દયતાથી કોઈના પેટમાં ઉતારી દઈને કોઈનો જાન પણ લઈ શકાય.

વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની આવી જ એક છરી આપણા હાથમાં આવી ગઈ છે. વિજ્ઞાને વિકાસના દરવાજા ખોલી નાંખ્યા છે, દુનિયાને એકદમ નજીક લાવી દીધી છે.

પરંતુ આજ છરીથી આપણે આપણું જ પેટ કાપી રહ્યા છીએ. પર્યાવરણનો એવો તો ખોડો કાઢ્યો છે કે હવે પ્રદૂષણના રાક્ષસને નાથવામાં એ જ વિજ્ઞાનના હાથ ટૂંકા પડતા હોય એવું મહેસૂસ થવા લાગ્યું છે.

છરી એકવાર પેટમાં પરોવાઈ જાય પછી એનામાં જીવ બક્ષવાની ક્ષમતા નથી હોતી.


Source: http://www.naturalhealthevidencebased.org/science-misuse.html વિજ્ઞાનનો દુરુપયોગ કરવામાં માનવજાત વધુ હોંશિયાર છે.

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: