૩૦. સ્વપ્નનો સોહામણો આકાર!

30. The Golden Shape of the Dream!

સપનાં કોને ન આવે? પણ સ્વપ્નને સાકાર કરવા ઝઝૂમનારાઓને તો દીવો લઈને શોધવા નીકળવું પડે.

અમેરિકામાં વસતા એક ભારતીય બલબીર માથુરને ઉઘાડી આંખે એક સપનું આવ્યું, જેમાં એણે સમગ્ર પૃથ્વીને વૃક્ષોથી છવાયેલી જોઈ.

Source: https://moringablog.wordpress.com/2011/02/08/trees-for-life-2011-moringa-project/bsm_01/
વૃક્ષોથી આચ્છાદિત પૃથ્વીને જોતા બલબીર માથુર

સપનું સાકાર કરવા આ માણસ રીતસર મચી પડ્યો. ‘ટ્રીઝ ફોર લાઈફ’ નામની સંસ્થાની સ્થાપના કરી અને ભારતમાં વૃક્ષો વાવવાનું બીડું ઝડપ્યું.

Source: https://www.awn.com/mag/issue1.12/articles/kenyon1.12.html
સ્વપ્નોને સાકાર કરવા કટિબદ્ધ ‘ટ્રીઝ ફોર લાઈફ’!

જ્યાં એક વૃક્ષ વવાય ત્યારે ૩૦ કપાતાં હોય એવા આ દેશમાં બલબીર માથુરે લાખો રૂપિયાના ખર્ચે હજારો વૃક્ષો વાવ્યાં. માથુરને આ કામમાં સરકાર, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ અને વૃક્ષ પ્રેમીઓ તરફથી છૂટે હાથે મદદ મળી છે.

માથુરનું લક્ષ્ય દર વર્ષે ૨૭ લાખ વૃક્ષો વાવવાનું છે. એમણે વાવેલાં અને વવડાવેલાં વૃક્ષોમાંથી ૭૦ ટકા હયાત છે.

આપણને તો આવા અનેક માથુરોની જરૂર છે.


Source: https://moringablog.wordpress.com/2011/02/08/trees-for-life-2011-moringa-project/bsm_01/
વૃક્ષારોપણના સંકલ્પ સાથેની એક દીકરી!

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: