૩૧. ઓઝોનની ચાદર પર ખતરો!

31. Danger to Ozone Layers!

Source:https://www.business-standard.com/article/current-affairs/ozone-layer-depletion-cause-effects-and-solutions-120091601697_1.html
માનવજાતના રક્ષણ માટે કુદરતી કવચ ઑઝોન.

સૂર્ય એટલે પ્રચંડ તાકાતનું પ્રતીક, ઊર્જાનો ધોધ અને જીવસૃષ્ટિના અસ્તિત્વનો એક અગત્યનો આધાર.

સૂર્યના પ્રકાશમાં આવતાં અધોરક્ત કિરણોમાં આપણી ચામડીને બાળી મૂકવાની તાકાત છે. પરંતુ કુદરતે આપણા બચાવ માટે જ આકાશમાં ઊંચે ઓઝોન વાયુનું કવચ તૈયાર કર્યું છે. ઓઝોનની આ ચાદર અધો રક્ત કિરણોને શોષી લઈને સૂર્યનાં કિરણોને ધરતી પર મોકલે છે.

કુદરતના આ ઉપકારને પણ આપણે ભૂલવા બેઠા છીએ. કોન્કોર્ડ જેવાં વિમાનો અને સુપર સોનિક લડાયક હવાઈ જહાજો ઓઝોનની એ ચાદરને કાણાં પાડી રહી છે.

Source: https://www.pbs.org/show/ozone-hole-how-we-saved-planet/
કુદરતના આ ઉપકાર પર આપણે અપકાર કરતા રહીએ છીએ તેનું શું?

એરોસોલ સ્પ્રે પણ ઓઝોનની ચાદરમાં કંસારી બનીને કાણાં પાડે છે.

ક્યાં સુધી આવી પ્રવૃત્તિઓને ચાલવા દઈશું આપણે?

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: