૧૧. સુપરવિઝને!

 (શિખરિણી છંદ)

મને જ્યારે જ્યારે સુપરવિઝને કાવ્ય-સ્ફૂરણા

થતી, ત્યારે ત્યારે “વિષય જ મને કેમ જડતો

નથી?” એવી રીતે બળબળ થતાં હું બબડતો,

“પડ્યું ખાડા માંહી નથી રચવું કાવ્ય” લવતો

હતો હું ત્યાં તો મેં સરજન કરી કાવ્ય રચના

હતી જે મુશ્કેલી તરત જ બની ગૈ સુગમતા.

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: