૫૯. મારામાં કોઈ ગતાગમ નથી

સાવ નાની હતી

ત્યારે

તારા ખોળામાં કેવી લપાયેલી રહેતી,

કોઈ બોલાવે

તો

તારા લોટ લાગેલા સાડલે વીંટાઈ જતી.

જાણે

તું મારો આધાર

પછી

સ્કૂલે જતી થઈ,

તારા માટે મને બહુ માન થયું

મારે ટ્યુશન નહોતું

તું સરસ લેસન કરાવતી

વેશભૂષામાં મસ્ત તૈયાર કરતી

પપ્પા લડે તો

ઉપરાણું લઈ બચાવતી

ગરમ રસોઈ જમાડતી,

નાસ્તાના ડબા ભરી દેતી.

શાળામાં વટ એટલે તારો વટ

જાણે

તું મારી ઓળખાણ

પછી

કોલેજમાં જોડાઈ,

મને થવા માડ્યું

મારી મમ્મીમાં કં ખૂટે છે.

સાવ સાધારણ છે,

બધાની મમ્મીઓની જેમ સ્માર્ટ નથી,

મિત્રોને ઘરે કેવી રીતે લાઉં!

ક્યારેક મને શરમ ઉપજતી,

મને થતું તારામાં કોઈ ગતાગમ નથી.

જાણે

હું મારી ઓળખાણ!

પછી

મારી જીદ પ્રમાણે

મારાં લગ્ન થયાં

તારી નારાજગી છતાં તેં

મને બધું આપ્યું.

મારે ત્યાં દીકરી જન્મી,

મને થયું

તને તો હું સમજી નથી,

એકની કાળજી અને

જગત જાણે પરેશાનીનું  નગર.

તું અમને ત્રણ ત્રણ ભાઈ બહેનોને

કેવાં સાચવતી.

તાવ સહેજ આવે તો

ઉજાગરા રાતોની રાતો કરતી.

આજે માનું છું

મને ઉત્તમ મા મળી છે,

જાણે

તું ઈશ્વરનો પર્યાય!

આજે

મારી દીકરી કોલેજમાં ભણે છે,

દ્રઢપણે માને છે કે,

મારામાં કોઈ ગતાગમ નથી.

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: