૬૨. ગરજ

સંબંધોના તાણાવાણા

અરસપરસની ગરજ છે.

ભવોભવનો સંગાથ કેવો,

માની લીધેલું કરજ છે.

તારા દુઃખમાં મારું સુખ,

છેડી કેવી તરજ છે.

માયાની જૂઠી દુનિયા,

તારા શરણની અરજ છે.

By Smita Trivedi

અમદાવાદની બી.ઍડ. કૉલેજમાં ૨૫ વર્ષ ઍસો. પ્રોફેસર તરીકે સેવા કર્યા બાદ હાલ નિવૃત્ત જીવનમાં સાહિત્ય, અધ્યાત્મ અને સંગીત સાથે પ્રવૃત્ત જીવનને માણી રહી છું. જીવનની પ્રત્યેક ક્ષણ એક નવો ઉઘાડ લઇને આવે છે, અને સતત નવું શીખવાની તક આપે છે.

2 comments

    1. Respected Shri Kiranbhai, Your response made me delighted. I wish you will visit this website and make
      ‘અનુસંધાન’ with your younger brother. With warm regards….

      Like

Leave a Reply to Kiran Trivedi Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: