૧. તારું જ તને અર્પણ … !

લૂંટ નકારાત્મક જ હોય એવું પણ નથી, વિધાયક લૂંટ ચલાવવી એ ઘણું જરૂરી છે. છતાં અધરું છે. કોઈનું સુખ લૂંટી લેવું એ એક વાત છે અને કોઈના દુઃખ દર્દ લૂંટી લેવાં એ બીજી વાત છે. લૂંટ ચલાવવી માનવનો મૂળભૂત સ્વભાવને છે. સવાલ એ સ્વભાવને નકારાત્મક માર્ગે જતો રોકીને વિધાયક સ્વરૂપ આપવાનો જ હશે.

સમજૂતીઓની ઐસી તૈસી!

દિવ્યેશ પત્રકાર છે. રિપૉર્ટિગ, સબએડીટિંગ, વિજ્ઞાન વિષયક લેખન વગેરેમાં દોઢ દાયકા જેટલો સમય આપેલો છે. ‘જનસત્તા’ દૈનિકમાં ‘નંદનવન’ નામે લખાયેલી કોલમનો આ સંગ્રહ છે.

કેવળ અભિવ્યક્તિ, બીજું કંઈ નહિ …

અહીં જે કંઈ લખાયું છે એને શું કહેવાય એની મને ખબર નથી. કોઈકે કહ્યું કે એ લલિત નિબંધો છે, માની લઈએ, મારે તો એટલું કહેવું છે કે મને વખતોવખત જે કંઈ કહેવાની ઇચ્છા થઈ એ જ બધું આમાં છે. આ મારી અભિવ્યકિત છે એટલું કહેતાં મને સંકોચ નથી થતો. એ કેટલી સુરેખ છે અને કેટલી વાંકીચૂકી છે એ મારે નક્કી કરવાનું નથી.