૩. હાસ્ય કસુંબલ – ૩

જજ સાહેબે ચતુરને કાર એક્સિડન્ટના કેસમાં માસૂમ સમજીને છોડી કેમ મૂક્યો?
ચતુર પોતાની ફજેતી હોશિયારીપૂર્વક કેવી રીતે કહેતો હતો?
ચતુર તરસનો ઝડપી ઉકેલ કેવી રીતે લાવ્યો?

૨. હાસ્ય કસુંબલ – ૨

લગ્ન પછી ભીખો ગુમસૂમ કેમ થઇ ગયો?
ચમેલીના ચાર છોકરા ક્યાં ગાયબ થઇ ગયા?
ગર્લફ્રેન્ડ ચંપાને પસ્તાવો શાનો થયો?