૩. વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિવસ

“એ વિચારે ફૂલે ગજ ગજ છાતી,
હું ને મારી ભાષા બંને છે ગુજરાતી.”
– કવિ શ્રી નર્મદ
જય જય ગરવી ગુજરાત – ‘વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિન’ની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ અને અભિનંદન
આપ સહુ સાથે ગુજરાતીનું ગૌરવ કરું અને થોડી ચિંતા પણ!! મળીએ મળતાં રહીએ – ગુજરાતીમાં!

૨. અધ્યાપનનું મનોવિજ્ઞાન

વિદ્યાર્થી સાચા અર્થમાં શીખે અને જીવનમાં પણ પરિવર્તન લાવે તેવી રીતે શિક્ષક અધ્યાપન કરે તો શિક્ષણની પ્રક્રિયાને જીવંત બનાવી શકાય.