૨૪. શીખતો નર સદા સુખી!

સફળ વ્યક્તિની સાચી ઓળખ એ છે કે એને ઘણું બધું આવડતું હોવા છતાં એ હંમેશાં શીખતો રહે છે. શીખતા રહેવાની વૃત્તિ એને સતત જીવંત રાખે છે. જે માણસ એમ માની લે છે કે મને બધું આવડી ગયું છે અને હવે મને બધી જ સમજ પડે છે એના વિકાસ પર ત્યાં જ પૂર્ણવિરામ મુકાઈ જાય છે.

૪. વિદ્યાર્થીને ભણાવતા પહેલાં તેને ઓળખો

વિદ્યાર્થીને કેટલીક વાર આપણે ઉતાવળમાં સમજવામાં અન્યાય કરી બેસીએ છીએ. તેના સંજોગો અને વ્યક્તિત્વને જાણીને જ કોઇ નિર્ણય પર આવવું જોઈએ.

૩. વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિવસ

“એ વિચારે ફૂલે ગજ ગજ છાતી,
હું ને મારી ભાષા બંને છે ગુજરાતી.”
– કવિ શ્રી નર્મદ
જય જય ગરવી ગુજરાત – ‘વિશ્વ ગુજરાતી ભાષા દિન’ની હાર્દિક શુભેચ્છાઓ અને અભિનંદન
આપ સહુ સાથે ગુજરાતીનું ગૌરવ કરું અને થોડી ચિંતા પણ!! મળીએ મળતાં રહીએ – ગુજરાતીમાં!

૨. અધ્યાપનનું મનોવિજ્ઞાન

વિદ્યાર્થી સાચા અર્થમાં શીખે અને જીવનમાં પણ પરિવર્તન લાવે તેવી રીતે શિક્ષક અધ્યાપન કરે તો શિક્ષણની પ્રક્રિયાને જીવંત બનાવી શકાય.