૨૧. એક ખતરનાક આગાહી!

પર્યાવરણ પ્રેમીઓ એવી આગાહી કરે છે કે હજુય જો આપણે હવાના પ્રદૂષણને નહિ રોકીએ તો પ્રાણી સંગ્રહાલયમાં પણ પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ જીવી શકશે નહિ.

૬. નગર તો વસ્યું, જંગલનું શું?

ઉદ્યોગોએ દેશની સૂરત પલટી નાંખી છે એનો કોણ ઇનકાર કરશે?
પરંતુ સૂરતને પલટવા જતાં સીરત પણ પલટાઇ ગઇ છે એનું શું? વિકાસની દોટમાં આપણે જે કંઇ ગુમાવવાનું આવે એને ‘કોમ્પેન્સેટ’ કરવાની કોઇ વાત જ નહિ?

૫. તાજ પણ નહિ બચે?

મથુરા રીફાઇનરીનો રાસાયણિક ધુમાડો હવે તાજ માટે જીવલેણ ખતરો બની રહ્યો છે. એની દૂધમલ સફેદીને વળી રહેલી ઝાંખ સમગ્ર પર્યાવરણ પરની એની અસરોની ગવાહી આપી જાય છે.

૪. હાથ નહિ પણ કાન!

વાહન-વ્યવહારે ફેલાવી દીધેલા પ્રદૂષણના વ્યવહારનો દેખીતો શિકાર ભલે પ્રાણી અને પક્ષી જગત બનતું હોય, પરંતુ વાસ્તવમાં એનો સૌથી મોટો શિકાર તો માનવી પોતે જ બની રહ્યો છે.

3. એમનો પણ જવાબ માગવો પડશે!

ભોપાલની યુનિયન કાર્બાઇડથી માંડીને નાનામાં નાની ઔદ્યોગિક વસાહતમાંથી પણ ખતરનાક ગેસ-લીકેજના ભયનો સતત ચુવાક થતો રહે છે. પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ પાસે ઘણી સત્તા છે. તોય આ વરવાં નાટકો ચાલતાં રહે છે.