૧૯. અભયારણ્યો કેટલાં?

19. How many Sanctuaries? કુદરતે તો માનવી અને પ્રાણીઓનું સહ-અસ્તિત્વ જ ઝંખ્યું છે. પરંતુ અવિચારી માનવ પોતાના વિકૃત શોખ, પાશવી આનંદ અને મેલી ભૂખને પોષવા માટે થઈને નિર્દોષ પ્રાણીઓની બેફામ કતલ કરતો આવ્યો છે. પરિણામે  દુનિયાના નકશા પરથી આજે કંઇક પ્રાણીઓનું અસ્તિત્વ જ ભૂંસાવા બેઠું છે! થોડોક સધિયારો એ વાતે મળે છે કે હવે રહી… Continue reading ૧૯. અભયારણ્યો કેટલાં?